Post úrad.sk - Orgán pre štátnu reguláciu poštových služieb

Orgán pre štátnu reguláciu poštových služieb.

http://www.posturad.sk/