Finančné úrady

Úvo.gov.sk - Úrad pre verejné obstarávanie

Verejné a koncesné obstarávanie v štátnej správe.

http://www.uvo.gov.sk/

Tam.sk - Tatra Asset Management

Správcovská spoločnosť, správa krátkodobých, strednodobých a dlhodobých penálnych prostriedkov, otvorené podielové fondy, člen skupiny Tatra banka.

http://www.tam.sk/

Daňový.úrad-online.sk - informácie, tlačivá a kontaktné údaje daňových úradov

Základné informácie, adresa, stránkové dni a kontakty daňových úradov. Jednoduchá a prehľadná orientácia a tlačivá na stiahnutie.

http://danovy.urad-online.sk/

Info SAP.huu.cz - informácie o SAP

Informácie o SAP.

http://infosap.huu.cz/

Živnostenský-register.sk-online.sk - živnostenský register Slovenskej Republiky

Živnostenský register SR vyhľadávanie živnostníkov Slovenskej Republiky. Online Vyhľadávanie podľa mena a priezviska, Adresy prevádzky, ICO, Obchodného mena. Taktiež nájdete stránkové dni a formuláre živnostenského úradu.

http://zivnostensky-register.sk-online.sk/

Daňové-úrady.info - Daňové úrady a Daňové riaditeľstvá

Daňové úrady a daňové riaditeľstvá SR. Neoficiálna stránka obsahujúca adresy, kontakty a stránkové hodiny daňových úradov a daňových riaditeľstiev.

http://www.danove-urady.info/

České poistenie

Cestovní pojištění má statut nepovinného uzavření pojistky s početí dobrovolnosti. Je na každém jedinci, zda si uvedené pojištění smluvně sjedná nebo nikoliv - před plánovanou cestou do zahraničí.

http://www.%C4%8Desk%C3%A9-poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD.com/

Overovanie platiteľov DPH

Daňové identifikačné čísla platiteľov dane z pridanej hodnoty - živnostníci, firmy, spoločnosti, organizácie.

http://www.dph.kat.sk/

Okresný úrad - databáza okresných úradov SR

Komplexná súhrna databáza okresných úradov SR. Zoznam telefónnych kontaktov, adries okresných úradov. Všetky úrady na jednom mieste online.

http://okresny.urad-online.sk/