Overovanie platiteľov DPH

Daňové identifikačné čísla platiteľov dane z pridanej hodnoty - živnostníci, firmy, spoločnosti, organizácie.

http://www.dph.kat.sk/