Tam.sk - Tatra Asset Management

Správcovská spoločnosť, správa krátkodobých, strednodobých a dlhodobých penálnych prostriedkov, otvorené podielové fondy, člen skupiny Tatra banka.

http://www.tam.sk/