České poistenie

Cestovní pojištění má statut nepovinného uzavření pojistky s početí dobrovolnosti. Je na každém jedinci, zda si uvedené pojištění smluvně sjedná nebo nikoliv - před plánovanou cestou do zahraničí.

http://www.%C4%8Desk%C3%A9-poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD.com/