Pošta.sk - Slovenská pošta, š.p.

Oficiálne stránky Slovenskej pošty, š.p. Banská Bystrica. Informácie o službách, cenách a podmienkach. On-line informácie o PSČ, Track and trace zásielkach, dobách dopravy a tarifných pásmach. Filatelia a poštové múzeum.

http://www.posta.sk/