Samp.sk - Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve

Prvoradou úlohou, ktorú asociácia plní je zastupovanie, ochraňovanie a presadzovanie spoločných záujmov členských maklérskych spoločností vo vzťahu k domácim i medzinárodným subjektom.

http://www.samp.sk/