World Consulting, s.r.o. - poradenská, konzultačná a školiaca činnosť

Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

http://www.wconsult.sk/