Euro Fondy - štrukturálne fondy z Eu

Na stránke nájdete nové informácie o štrukturálnych fondoch z Eu a ich možnosť získania.

http://eurofondy.cabik.sk/