FTM Audit.sk - audit, účtovníctvo a poradenstvo

FTM Audit, s.r.o. - audítorské služby, vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva ako aj daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo.

http://www.ftmaudit.sk/