Znalci-EU.sk - znalecká organizácia

Oceňovanie podnikov, nehnuteľností, elektro a energetických zariadení, prevádzkových zariadení, železničných vozidiel, strojov a automobilov.

http://www.znalci-eu.sk/