Investy.sk - predaj a kúpa firiem a spoločností a investície

Top 1x

Sprostredkovanie kapitálu pre podnikateľské zámery a investičné projekty. Sprostredkovanie predaja nehnuteľností pre podnikateľské účely.

http://www.investy.sk/