Cipár.sk - súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár

Súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár, Bratislava - vymáhanie pohľadávok, vypratávanie, dražby hnuteľných a nehnuteľných vecí.

http://www.cipar.sk/