Vyberaj a ponúkaj.sk - prezentačný, dopytovo-ponukový portál

Dopyty a ponuky, podujatia, akcie, sprostredkovanie služieb a produktov, databáza podnikateľských subjektov s možnosťou vyhľadávania podľa kategórií, či regiónu.

http://www.vyberajaponukaj.sk/