BPT leasing.sk - finančné lízingy a úvery

BPT leasing, a.s. - predmetom podnikania je financovanie potrieb firemnej klientely formou finančných lízingov a úverov a ich variácií, ako aj vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta.

http://www.bptleasing.sk/