Nemovitostivusa.cz - nehnuteľnosti v USA

Realitná investičná spoločnosť zaisťujúca podporu zahraničným podnikateľským subjektom vstupujúcim na Americký trh. Dôveryhodná, skúsená profesionálna spoločnosť so znalosťami miestneho realitného trhu. Nákup investičných nehnuteľností z dražieb.

http://www.nemovitostivusa.cz/