Penzijná.sk - Prvá penzijná správcovská spoločnosť

Zhromaždovanie penažných prostriedkov, kolektívne investovanie, správa podielových fondov, aktuálne informácie o výnosoch z podielových fondov, zhodnotenie investícií, financie, peniaze, kapitál, zisk z podielových listov, financný trh, správa majetku.

http://www.penzijna.sk/