Akont.cz - daňové poradenstvo

Akont s.r.o. - daňové plánovanie, offshore štruktúry a poradenstvo, medzinárodné zdanenie a daňové poradenstvo.

http://www.akont.cz/