PSS.sk - Prvá stavebná sporiteľňa

Špecializovaná banka na podporu bývania obyvateľstva. Hlavným produktom PSS, a. s., je stavebné sporenie, ktoré sa skladá z dvoch fáz a to fázy sporenia a fázy úveru.

http://www.pss.sk/