Sledovanie-konkurzov.sk - automatické sledovanie konkurzov, reštrukturalizácií a likvidácií

Automatické sledovanie konkurzov, reštrukturalizácií a likvidácií v obchodnom vestníku umožňuje monitorovať až 10 dlžníkov zadarmo.

http://www.sledovanie-konkurzov.sk/