Verejné dražby

Portál vznikol s myšlienkou poskytovať jednotný priestor na vyhľadávanie a zobrazovanie širokého spektra verejných dražieb. Portál zoskupuje hnuteľné aj nehnuteľné dražobné položky.

http://www.verejnedrazby.sk/