Auuktion.eu.sk - organizovanie dobrovoľných dražieb a vymáhanie pohľadávok

Auktion, s.r.o. - organizovanie dobrovoľných dražieb, faktoring a farfaiting, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná činnosť a administratívne služby.

http://www.auktion.eu.sk/