AGROaukcie.sk

Jedinečný, rýchly, efektívny a profesionálny anonymný elektronický aukčný systém predaja a nákupu.

http://www.agroaukcie.sk/