Vedenie účtovníctva, daní - prekladateľská činnosť

Ponúkame kompletné vedenie účtovníctva, spracovanie účtovných závierok, vypracovanie daňových priznaní či poradenstvo. Ďalej poskytujeme prekladateľskú činnosť, prekladateľské projekty pre domácich i zahraničných zákazníkov.

http://www.daneapreklady.sk/