KS corporate, s. r. o.

Služby, ktoré ponúka naša firma: -mimosúdne vymáhanie pohľadávok -telefonické upomienky -labeling faktúr -vypracovanie dôkladnej analýzy pohľadávok -vyhľadávanie pohľadávok vhodných na započítanie a jeho realizácia a mnoho iných služieb.

http://www.kscorporate.sk/