Financie - termínované vklady, úrokové sadzby, úvery

Spravodajstvo zamerané na ekonomické ukazovatele, podnikanie, zhodnocovanie a získavanie finančných zdrojov.

http://financie.sgo1.com/