Dražby - aukcie

Naša spoločnosť je celoslovensky pôsobiaca spoločnosť, ktorej vznik je reakciou na prehlbujúcu sa platobnú neschopnosť alebo nevôľu dlžníkov.

http://www.drazby-aukcie.sk/